Elområden i Sverige - SE1 - SE4

Sverige består av fyra elområden

Den 1:a november 2011 delades svenska elmarknaden in i fyra elområden; SE1 – Luleå, SE2 – Sundsvall, SE3 – Stockholm och SE4 – Malmö av Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen.

Varför delades Sverige in i elområden?

Enligt Energimarknadsinspektionen (källa: www.ei.se) anmäldes Svenska kraftnät, som driver det svenska stamnätet, till EU-kommissionen av Dansk Energi 2006. I sin anmälan protesterade Dansk Energi mot begränsningar i exporten av el till Danmark under kalla vinterdagar. Svenska kraftnät gjorde detta då det svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el från norra till södra Sverige och vidare till de europeiska länder. Att begränsa exporten var ett sätt att undvika elbrist i landets södra delar.

EU-kommissionen krävde en lösning för att inte diskriminera användare i andra delar av Europa. Det resulterade i att Svenska kraftnät den 1 november 2011 delade in Sverige i fyra elområden. På sidan Vilket elområde tillhör jag kan du som konsument söka och se vilket elprisområde du tillhör, det står oftast inte på din elräkning eller ditt elavtal. Du kan också söka ditt elområde via Nätområden.

Från norr till söder

I norra Sverige produceras mer el än vad som förbrukas. I söder är det tvärt om. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder. De olika elområdena bestämdes utifrån dessa begränsningar och Svenska kraftnät ska på lång sikt förstärka stamnätet genom investeringar för att jämna ut skillnaderna i områdena. Konsumenter med rörligt elpris i sitt elavtal kan se skillnader mellan sommar och vinterhalvåret (tydligare vid stränga vintrar) medan konsumenter med ett bundet elpris har ett i genomsnitt högre pris men fast. Läs mer om vilka elavtal som finns här.

Källa: www.ei.se

Var kommer elen ifrån?

Majoriteten av den svenska elen kommer från vattenkraft och kärnkraft och en mindre del från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme. Vilken sorts el du köper brukar elavtalet ange och det är vanligt att miljövänlig el innehåller mycket vatten och vindkraft.

Dela: