Välj rätt elavtalsform och sänk din elkostnad

Publicerad 19 augusti, 2019

Anvisningspris, fast elpris, rörligt elpris, timavtal, mixpris, el till inköpspris och vintersäkrat pris… Det finns flera olika avtalsformer för el men vad betyder de och vad har de för för- och nackdelar?

Anvisningspris eller tillsvidarepris

Anvisningspris, eller tillsvidarepris som det kallades förr i tiden, är det elavtal man får om man inte själv gör något aktivt val. Anvisningspriset är alltid ett rörligt elpris men med ett högt påslag. Ett anvisningspris är aldrig fördelaktigt för elkunden, det är det dyraste elavtalet man kan ha så det bör alltid undvikas. Har man ett anvisningspris så är den enklaste och snabbaste vägen till ett billigare elavtal att jämföra och byta elavtal.

Fast elpris

Ett fast elpris, eller bundet elpris som det också kallas, innebär att man har avtalat vilket elpris man betalar hos sin elleverantör. En kWh kostar lika mycket under hela avtalsperioden. Avtalets längd varierar men är några månader, upp till tre eller fem år men det finns även långa 10-årsavtal.

Fördelen med ett fast elpris är framförallt tryggheten i att veta vad elen kommer att kosta, fakturan från elbolaget kommer inte innehålla några obehagliga överraskningar om elpriset går upp under en period. Nackdelen är att man inte får ta del av eventuella lägre elpriset om elpriserna på elbörsen sjunker. Historiskt sett har det dessutom varit något dyrare att välja ett fast elpris framför ett rörligt.

Rörligt elpris

Väljer man ett rörligt elpris varierar elpriset med elbolagets inköpspris och utöver elbolagets inköpspris betalar man ett påslag om något eller några ören. Priset på en kWh varierar då beroende på tillgången på el i elnäten. Avtalen brukar inte ha någon bidningstid utan brukar löpa tillsvidare.

Fördelen med ett rörligt elpris är att man betalar ett lågt pris när tillgången på el är god vilket den ofta är. Nackdelen är det motsatta, att man betalar ett högt elpris när tillgången är dålig, exempelvis under kalla vintrar. Historiskt sett har det varit fördelaktigt att välja ett rörligt elpris, i synnerhet om man bor i ett hushåll som inte har direktverkande elvärme där det kan bli väldigt dyrt om det är en kall vinter med dålig tillgång på el.

Timavtal

Timavtal är ett rörligt avtal som är, som namnet antyder, timbaserat jämfört med det rörliga där elpriset baseras på dygnsmedelpriset på elen. Ett timavtal är för den som vill kunna påverka sin elkostnad genom att planera sin elförbrukning över dygnet.

Fördelen med ett timavtal är att man kan schemalägga sin elförbrukning när elpriset är som lägst och därmed betala ett lågt pris för sin el. Nackdelen är att det tar en del tid att planera och schemalägga sin elförbrukning.

Mixpris

Mixpris är en kombination av fast och rörligt elpris. Vanligast är att elpriset delas lika mellan fast och rörligt, dvs, 50% av elpriset är fast och 50% är rörligt men andra varianter finns också.

Fördelen med ett mixpris är att man får båda fördelarna av fast och rörligt elpris, elpriset är mer förutsägbart än om man bara har rörligt och om tillgången på el är god och elpriserna går ner så får man ta del av det. Nackedelen med mixpriset är elpriset går upp om tillgången på el är dålig men uppgången dämpas något av den fasta delen.

El till inköpspris

El till inköpspris är ett rörligt elavtal där du som elkonsument betalar för elen vad elbolaget köper in den för samt en fast månads- eller årsavgift. Avtalsformen är i stort sett aldrig billigare än det rörliga elpriset då den fasta avgiften motsvarar ett ganska stort påslag på elen. Blir man erbjuden el till inköpspris ska man alltid be om ett jämförpris som inkluderar den fasta avgiften för den aktuella elförbrukningen.

Det finns egentligen inga fördelar med att välja el till inköpspris, det är en elavtalsform som är jämförbar med ett rörligt elpris men där man ersatt ett påslag med en fast avgift som bara gör det svårare att jämföra med andra elavtal. Så el till inköpspris är precis som anvisningspriset något som bör undvikas!

Vintersäkrat elpris

Ett vinstersäkrat elpris är ofta en kombination av mixpris och fast elpris där det fasta elpriset gäller under vintermånaderna och mixpriset övriga månader.

Fördelen med ett vintersäkrat pris är att man binder elpriset under den period när det finns risk för att elpriserna sticker iväg. Nackdelen är att avtalet kan bli dyrare än fast, rörligt och mixpris, i synnerhet om det blir en mild vinter med god tillgång på el.

 

Dela: