Elproduktionen i Sverige just nu

I nedanstående diagram visas elproduktionen just nu i Sverige.

Vattenkraft
8951 MW
Kärnkraft
5795 MW
Vindkraft
3445 MW
Värmekraft
1150 MW
Ospecifierat
633 MW

Total produktion
19974 MW
Total konsumtion
16030 MW
Exporterar
3943 MW

Uppdaterades 2023-02-01 03:00:03

Aktuella elavtalspriser och utvalda erbjudanden

Använd någon av nedanstående tjänster för att se aktuella elavtalspriser och för att jämföra elavtal.

Kunder som använder Compricer för att jämföra och byta elavtal eller försäkringar sparar i genomsnitt 1300 kr per år.

Jämför elpriser och hitta bäst kampanjer på månadspris och elpris online

Byt till 100% kärnkraft till timpris, bytet tar mindre än 1 minut! Teckna landets mest omtyckta (Trustpilot, 4,8/5) och rationella elavtal.

Om Svensk elproduktion

Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft. Vindkraftsproduktionen varierar med vädret och stod för 16% av den totala produktionen 2021 (https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/Ny-statistik-visar-pa-okad-installationstakt-vindkraft). Till ospecificerad produktion räknas ex. solenergiproduktion från anläggningar med fler än ett produktionsslag där dessa inte kan separeras.

I ovanstående diagram visas hur elproduktionen ser ut i Sverige just nu, informationen uppdateras var 15 minut och bygger på prognoser och inte ett exakt utfall.

Sverige har sedan 2021 sex kärnkraftsreaktorer i drift fördelade på tre kärnkraftverk och dessa står för ungefär en tredjedel av den el som vi använder. Ägarna planerar att driva dessa till 2040 ca.

  • Forsmark 1
  • Forsmark 2
  • Forsmark 3
  • Oskarshamn 3
  • Ringhals 3
  • Ringhals 4

Avvecklingen av den Svenska kärnkraften

Förutom hela anläggningen Barsebäck som hade två reaktorer, Barsebäck 1 och 2, har Oskarshamn 2 (2015), Oskarshamn 1 (2017), Ringhals 2 (2019) och nu senast Ringhals 1 (2020) avvecklats. Sedan 2015 har 40% av Svensk kärnkraft avvecklats, detta har kompenserats genom effekthöjningar på övriga kärnkraftverk samt en kraftigt utbyggd vindkraft.

 

Dela: