Elproduktionen i Sverige just nu

I nedanstående diagram visas elproduktionen just nu i Sverige.

Vattenkraft
8352 MW
Kärnkraft
5750 MW
Vindkraft
1868 MW
Värmekraft
1318 MW
Ospecifierat
365 MW

Total produktion
17652 MW
Total konsumtion
13991 MW
Exporterar
3661 MW

Uppdaterades 2022-11-27 02:30:03

Aktuella elavtalspriser och utvalda erbjudanden

Använd någon av nedanstående tjänster för att se aktuella elavtalspriser och för att jämföra elavtal.

elskling.se har hjälpt över 700 000 svenska hushåll att jämföra elpriser och byta elavtal. Elbytesprocessen tar mindre än 8 minuter.

Ett av marknadens lägsta påslag på elpriset, endast 1 öre/kWh. 500 kr i rabatt på elen under första året som kund.

Kunder som använder Compricer för att jämföra och byta elavtal eller försäkringar sparar i genomsnitt 1300 kr per år.

Om Svensk elproduktion

Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft. Vindkraftsproduktionen varierar med vädret och stod för 16% av den totala produktionen 2021 (https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/Ny-statistik-visar-pa-okad-installationstakt-vindkraft). Till ospecificerad produktion räknas ex. solenergiproduktion från anläggningar med fler än ett produktionsslag där dessa inte kan separeras.

I ovanstående diagram visas hur elproduktionen ser ut i Sverige just nu, informationen uppdateras var 15 minut och bygger på prognoser och inte ett exakt utfall.

Sverige har sedan 2021 sex kärnkraftsreaktorer i drift fördelade på tre kärnkraftverk och dessa står för ungefär en tredjedel av den el som vi använder. Ägarna planerar att driva dessa till 2040 ca.

  • Forsmark 1
  • Forsmark 2
  • Forsmark 3
  • Oskarshamn 3
  • Ringhals 3
  • Ringhals 4

Avvecklingen av den Svenska kärnkraften

Förutom hela anläggningen Barsebäck som hade två reaktorer, Barsebäck 1 och 2, har Oskarshamn 2 (2015), Oskarshamn 1 (2017), Ringhals 2 (2019) och nu senast Ringhals 1 (2020) avvecklats. Sedan 2015 har 40% av Svensk kärnkraft avvecklats, detta har kompenserats genom effekthöjningar på övriga kärnkraftverk samt en kraftigt utbyggd vindkraft.

 

Dela: