Elproduktionen i Sverige just nu

I nedanstående diagram visas elproduktionen just nu i Sverige.

Vattenkraft
7310 MW
Kärnkraft
4632 MW
Vindkraft
4809 MW
Värmekraft
412 MW
Ospecifierat
404 MW

Total produktion
17566 MW
Total konsumtion
11676 MW
Exporterar
5890 MW

Uppdaterades 2024-05-22 03:30:03

Om Svensk elproduktion

Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft. Vindkraftsproduktionen varierar med vädret och stod för 16% av den totala produktionen 2021 (https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/Ny-statistik-visar-pa-okad-installationstakt-vindkraft). Till ospecificerad produktion räknas ex. solenergiproduktion från anläggningar med fler än ett produktionsslag där dessa inte kan separeras.

I ovanstående diagram visas hur elproduktionen ser ut i Sverige just nu, informationen uppdateras var 15 minut och bygger på prognoser och inte ett exakt utfall.

Sverige har sedan 2021 sex kärnkraftsreaktorer i drift fördelade på tre kärnkraftverk och dessa står för ungefär en tredjedel av den el som vi använder. Ägarna planerar att driva dessa till 2040 ca.

  • Forsmark 1
  • Forsmark 2
  • Forsmark 3
  • Oskarshamn 3
  • Ringhals 3
  • Ringhals 4

Avvecklingen av den Svenska kärnkraften

Förutom hela anläggningen Barsebäck som hade två reaktorer, Barsebäck 1 och 2, har Oskarshamn 2 (2015), Oskarshamn 1 (2017), Ringhals 2 (2019) och nu senast Ringhals 1 (2020) avvecklats. Sedan 2015 har 40% av Svensk kärnkraft avvecklats, detta har kompenserats genom effekthöjningar på övriga kärnkraftverk samt en kraftigt utbyggd vindkraft.

 

Dela: