Elpriser för 2023

Nedan hittar du historik över elspotpriserna för 2023 på den nordiska elbörsen Nordpool. Priserna i tabellen nedan är i öre/kWh och inkluderar inte kostnad för elcertifikat, eventuellt påslag från elleverantören, energiskatt, moms eller elnätskostnader.

Månad SE1 SE2 SE3 SE4
Januari 70,38 70,38 92,58 104,43
Februari 52,03 52,03 82,54 102,79
Mars 56,49 56,49 80,62 91,79
April 66,47 66,47 68,70 73,87
Maj 27,77 27,84 39,02 73,50
Juni 51,61 51,61 53,06 103,39
Juli 37,40 37,40 37,65 41,76
Augusti 23,76 23,76 36,96 49,54
September 10,89 10,89 24,32 51,33
Oktober 17,58 17,58 33,06 35,95
November 60,90 60,90 82,13 84,72
December 72,60 72,60 79,18 80,24
Genomsnitt 45,66 45,66 59,15 74,44

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser, ingår inte i årsgenomsnittet.

Elen 2023

Dela: