Elprishistorik

Elprishistorik över spotpris exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra dagsaktuella elavtalspriser.

Om elen.nu

Elen.nu är en webbplats vars syfte är att öka elkonsumenternas medvetenhet om elpriset, sitt elabonnemang och hur man kan påverka sin elräkning och elförbrukning. Huruvida det är bäst att binda elpriset eller ha rörligt elpris låter vi vara osagt, det är ett individuellt beslut. Oavsett hur ditt elavtal ser ut så rekommenderar vi att ha koll på elförbrukningen hemma och fundera på vilka förbättringar och åtgärder som kan göras för att minska just din användning av el. Jämför gärna föregående års förbrukning per månad för att få en uppskattning på hur mycket el som används, elbolaget bör kunna ge denna information om det inte redan står på elräkningen.

Elpriser som visas här är det så kallade spotpriset för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool per dygn. Till detta elpris tillkommer leverantörens avgifter, skatt och moms för dig som konsument.