Dagens spotpris på el - elpriset idag på elbörsen Nordpool

Dagens spotpris på el för Sverige på den europeiska elbörsen Nordpool och är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Elavtalspriser och erbjudanden Trender

Spotpris på el

Elpriserna som visas här på elen.nu är det så kallade spotpriset för el för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool. Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för och är således på ett eller annat sätt grunden till ditt elpris. Spotpriset styrs av efterfrågan och tillgång på el. Till detta elpris tillkommer sedan elleverantörens och nätägarens avgifter, skatt och moms för dig som konsument.

Elprisområden

Den 1:a november 2011 delades svenska elmarknaden in i fyra elområden; SE1 – Luleå, SE2 – Sundsvall, SE3 – Stockholm och SE4 – Malmö av Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen. I norra delarna av Sverige brukar det vara överskott av el och i södra Sverige brukar det vara underskott.

Läs mer om våra elprisområden här.

Jämför elpriser

Spotpriset är bara en (liten) del av priset som du som elkonsument betalar. Vi rekommenderar att du som elkonsument har koll på elförbrukningen hemma och fundera på vilka förbättringar och åtgärder som kan göras för att minska just din användning av el. Jämför gärna föregående års förbrukning per månad för att få en uppskattning på hur mycket el som används, elbolaget bör kunna ge denna information om det inte redan står på elräkningen eller om du inte kan läsa av din mätare själv.

Vill du veta mer om elpriser, elavtal och hur du kan sänka dina elkostnader, lär mer här.

Om elen.nu

Elen.nu visar aktuella spotpriser från Nord Pool – den europeiska elbörsen. Syftet med elen.nu är att öka din kunskap som elkonsument om hur elpriset varierar över tid, vad som påverkar elkostnaden och hur du som elabonnent kan påverka din elräkning och elförbrukning.

 

Sveriges elprisområden

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för spotpriset på el utvecklats under senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den för alla elprisområden i Sverige.

Senaste veckan
+44,39%
+9,18 öre/kWh
Senaste månaden
+8,80%
+2,60 öre/kWh
Senaste året
-53,84%
-54,33 öre/kWh

Aktuella spotpriser och historik

Elpriser varierar med tillgången påel på den europeiska elbörsen Nordpool. Marknaden består av Sverige, Norge, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Spotpris idag

Elpriserna idag, 2024-07-17 för Sveriges fyra elprisområden:

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 19,50 öre/kWh
SE2 - Sundsvall 19,50 öre/kWh
SE3 - Stockholm 19,50 öre/kWh
SE4 - Malmö 48,33 öre/kWh

Spotpris nu

Elpriserna just nu kl. 23:23 för Sveriges fyra elprisområden:

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 13,51 öre/kWh
SE2 - Sundsvall 13,51 öre/kWh
SE3 - Stockholm 13,51 öre/kWh
SE4 - Malmö 13,51 öre/kWh

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Elproduktion just nu

Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft. Vindkraftsproduktionen varierar med vädret och stod för 16% av den totala produktionen 2021 (Källa: Energimyndigheten). Till ospecificerad produktion räknas ex. solenergiproduktion från anläggningar med fler än ett produktionsslag där dessa inte kan separeras. Läs mer om elproduktionen i Sverige

Vattenkraft
4530 MW
Kärnkraft
4699 MW
Vindkraft
5142 MW
Värmekraft
304 MW
Ospecifierat
563 MW

Uppdaterades 2024-07-17 23:15:03

Dela: