Dagens spotpris på el - elpriset idag på elbörsen Nordpool

Dagens spotpris på el för Sverige på den europeiska elbörsen Nordpool och är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Jämför elpriser Trender

Aktuella elavtalspriser och utvalda erbjudanden

Använd någon av nedanstående tjänster för att se aktuella elavtalspriser och för att jämföra elavtal.

Kunder som använder Compricer för att jämföra och byta elavtal eller försäkringar sparar i genomsnitt 1300 kr per år.

Byt till 100% kärnkraft till timpris, bytet tar mindre än 1 minut! Teckna landets mest omtyckta (Trustpilot, 4,8/5) och rationella elavtal.

Spara pengar med ett billigare elavtal. Hos Elmarknad.se jämför du tusentals elavtal från Sveriges +150 elbolag och kan enkelt teckna det bästa elavtalet i ditt elområde.

Spotpris på el

Elpriserna som visas här på elen.nu är det så kallade spotpriset för el för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool. Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för och är således på ett eller annat sätt grunden till ditt elpris. Spotpriset styrs av efterfrågan och tillgång på el. Till detta elpris tillkommer sedan elleverantörens och nätägarens avgifter, skatt och moms för dig som konsument.

Elprisområden

Den 1:a november 2011 delades svenska elmarknaden in i fyra elområden; SE1 – Luleå, SE2 – Sundsvall, SE3 – Stockholm och SE4 – Malmö av Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen. I norra delarna av Sverige brukar det vara överskott av el och i södra Sverige brukar det vara underskott.

Läs mer om våra elprisområden här.

Jämför elpriser

Spotpriset är bara en (liten) del av priset som du som elkonsument betalar. Vi rekommenderar att du som elkonsument har koll på elförbrukningen hemma och fundera på vilka förbättringar och åtgärder som kan göras för att minska just din användning av el. Jämför gärna föregående års förbrukning per månad för att få en uppskattning på hur mycket el som används, elbolaget bör kunna ge denna information om det inte redan står på elräkningen eller om du inte kan läsa av din mätare själv.

Vill du veta mer om elpriser, elavtal och hur du kan sänka dina elkostnader, lär mer här.

Om elen.nu

Elen.nu visar aktuella spotpriser från Nord Pool – den europeiska elbörsen. Syftet med elen.nu är att öka din kunskap som elkonsument om hur elpriset varierar över tid, vad som påverkar elkostnaden och hur du som elabonnent kan påverka din elräkning och elförbrukning.

 

Sveriges elprisområden

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för spotpriset på el utvecklats under senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den för alla elprisområden i Sverige.

Senaste veckan
+30,20%
+15,68 öre/kWh
Senaste månaden
-1,94%
-1,41 öre/kWh
Senaste året
+67,83%
+44,19 öre/kWh

Aktuella spotpriser och historik

Elpriser varierar med tillgången påel på den europeiska elbörsen Nordpool. Marknaden består av Sverige, Norge, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Spotpris idag

Elpriserna idag, 2023-03-31 för Sveriges fyra elprisområden:

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 54,67 öre/kWh
SE2 - Sundsvall 54,67 öre/kWh
SE3 - Stockholm 62,81 öre/kWh
SE4 - Malmö 92,44 öre/kWh

Spotpris nu

Elpriserna just nu kl. 13:18 för Sveriges fyra elprisområden:

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 64,35 öre/kWh
SE2 - Sundsvall 64,35 öre/kWh
SE3 - Stockholm 64,35 öre/kWh
SE4 - Malmö 107,21 öre/kWh

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Elproduktion just nu

Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft. Vindkraftsproduktionen varierar med vädret och stod för 16% av den totala produktionen 2021 (Källa: Energimyndigheten). Till ospecificerad produktion räknas ex. solenergiproduktion från anläggningar med fler än ett produktionsslag där dessa inte kan separeras. Läs mer om elproduktionen i Sverige

Vattenkraft
10359 MW
Kärnkraft
5743 MW
Vindkraft
3724 MW
Värmekraft
1318 MW
Ospecifierat
520 MW

Uppdaterades 2023-03-31 12:45:03

Dela: