Tabell

Timpriser för elområde SE4 – Malmö.

Tidpunkt Timpris (spotpris)
2017-10-19 00:00 27.38 öre/kWh
2017-10-19 01:00 26.82 öre/kWh
2017-10-19 02:00 26.78 öre/kWh
2017-10-19 03:00 26.83 öre/kWh
2017-10-19 04:00 27.13 öre/kWh
2017-10-19 05:00 27.93 öre/kWh
2017-10-19 06:00 38.64 öre/kWh
2017-10-19 07:00 57.53 öre/kWh
2017-10-19 08:00 65.75 öre/kWh
2017-10-19 09:00 64.27 öre/kWh
2017-10-19 10:00 58.12 öre/kWh
2017-10-19 11:00 47.94 öre/kWh
2017-10-19 12:00 44.68 öre/kWh
2017-10-19 13:00 39.86 öre/kWh
2017-10-19 14:00 38.88 öre/kWh
2017-10-19 15:00 40.85 öre/kWh
2017-10-19 16:00 42.14 öre/kWh
2017-10-19 17:00 44.23 öre/kWh
2017-10-19 18:00 54.31 öre/kWh
2017-10-19 19:00 39.93 öre/kWh
2017-10-19 20:00 34.32 öre/kWh
2017-10-19 21:00 27.95 öre/kWh
2017-10-19 22:00 27.3 öre/kWh
2017-10-19 23:00 26.69 öre/kWh
Diagram

Timpriser för elområde SE4 – Malmö.