Tabell

Timpriser för elområde SE4 – Malmö.

Tidpunkt Timpris (spotpris)
2017-12-18 00:00 28.23 öre/kWh
2017-12-18 01:00 27.91 öre/kWh
2017-12-18 02:00 27.56 öre/kWh
2017-12-18 03:00 27.4 öre/kWh
2017-12-18 04:00 28.05 öre/kWh
2017-12-18 05:00 29.95 öre/kWh
2017-12-18 06:00 39.99 öre/kWh
2017-12-18 07:00 47.35 öre/kWh
2017-12-18 08:00 52.24 öre/kWh
2017-12-18 09:00 51.27 öre/kWh
2017-12-18 10:00 45.1 öre/kWh
2017-12-18 11:00 48.03 öre/kWh
2017-12-18 12:00 50.11 öre/kWh
2017-12-18 13:00 50.86 öre/kWh
2017-12-18 14:00 50.1 öre/kWh
2017-12-18 15:00 63.96 öre/kWh
2017-12-18 16:00 71.77 öre/kWh
2017-12-18 17:00 77.84 öre/kWh
2017-12-18 18:00 66.65 öre/kWh
2017-12-18 19:00 47.35 öre/kWh
2017-12-18 20:00 44.05 öre/kWh
2017-12-18 21:00 35.11 öre/kWh
2017-12-18 22:00 31.34 öre/kWh
2017-12-18 23:00 30.39 öre/kWh
Diagram

Timpriser för elområde SE4 – Malmö.