Tabell

Timpriser för elområde SE2 – Sundsvall.

Tidpunkt Timpris (spotpris)
2018-05-28 00:00 38 öre/kWh
2018-05-28 01:00 34.49 öre/kWh
2018-05-28 02:00 29.57 öre/kWh
2018-05-28 03:00 28.93 öre/kWh
2018-05-28 04:00 29.93 öre/kWh
2018-05-28 05:00 38.37 öre/kWh
2018-05-28 06:00 44.1 öre/kWh
2018-05-28 07:00 45.92 öre/kWh
2018-05-28 08:00 52.53 öre/kWh
2018-05-28 09:00 52.16 öre/kWh
2018-05-28 10:00 51.16 öre/kWh
2018-05-28 11:00 49.49 öre/kWh
2018-05-28 12:00 47.37 öre/kWh
2018-05-28 13:00 48.17 öre/kWh
2018-05-28 14:00 48.71 öre/kWh
2018-05-28 15:00 50.01 öre/kWh
2018-05-28 16:00 51.18 öre/kWh
2018-05-28 17:00 53.29 öre/kWh
2018-05-28 18:00 52.73 öre/kWh
2018-05-28 19:00 54.65 öre/kWh
2018-05-28 20:00 49.98 öre/kWh
2018-05-28 21:00 46.47 öre/kWh
2018-05-28 22:00 44.02 öre/kWh
2018-05-28 23:00 39.71 öre/kWh
Diagram

Timpriser för elområde SE2 – Sundsvall