Tabell

Timpriser för elområde SE2 – Sundsvall.

Tidpunkt Timpris (spotpris)
2017-08-17 00:00 28.49 öre/kWh
2017-08-17 01:00 27.6 öre/kWh
2017-08-17 02:00 26.14 öre/kWh
2017-08-17 03:00 26.08 öre/kWh
2017-08-17 04:00 27.66 öre/kWh
2017-08-17 05:00 28.86 öre/kWh
2017-08-17 06:00 36.21 öre/kWh
2017-08-17 07:00 44.92 öre/kWh
2017-08-17 08:00 44.89 öre/kWh
2017-08-17 09:00 47.47 öre/kWh
2017-08-17 10:00 47.49 öre/kWh
2017-08-17 11:00 51.12 öre/kWh
2017-08-17 12:00 47.78 öre/kWh
2017-08-17 13:00 47.44 öre/kWh
2017-08-17 14:00 45.32 öre/kWh
2017-08-17 15:00 38.64 öre/kWh
2017-08-17 16:00 34.4 öre/kWh
2017-08-17 17:00 34.33 öre/kWh
2017-08-17 18:00 35.5 öre/kWh
2017-08-17 19:00 36.09 öre/kWh
2017-08-17 20:00 35.53 öre/kWh
2017-08-17 21:00 34.83 öre/kWh
2017-08-17 22:00 30.1 öre/kWh
2017-08-17 23:00 27.6 öre/kWh
Diagram

Timpriser för elområde SE2 – Sundsvall