Timpriser på el för elområde SE1 - Luleå

Aktuellt timpris
22,44 öre/kWh
07:00
Lägsta pris
13,67 öre/kWh
Dagspris (medel)
19,74 öre/kWh
Högsta pris
33,88 öre/kWh

* Timpriser på el för elområde SE1 - Luleå på elmarknaden Nordpool gäller för 2020-02-26 och är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser.

Sänk dina elkostnader, jämför elavtal gratis
Jämför hos Compricer

DAGENS TIMPRISER

Diagrammet nedan visar hur de spotpriserna på el ser ut per timme under det aktuella dygnet.

DAGENS TIMPRISER (TABELL)

Tidpunkt Timpris (spotpris)
2020-02-26 00:00 13.96 öre/kWh
2020-02-26 01:00 13.78 öre/kWh
2020-02-26 02:00 13.67 öre/kWh
2020-02-26 03:00 13.74 öre/kWh
2020-02-26 04:00 14.08 öre/kWh
2020-02-26 05:00 15.04 öre/kWh
2020-02-26 06:00 19.98 öre/kWh
2020-02-26 07:00 22.44 öre/kWh
2020-02-26 08:00 23.44 öre/kWh
2020-02-26 09:00 22.51 öre/kWh
2020-02-26 10:00 22.29 öre/kWh
2020-02-26 11:00 20.97 öre/kWh
2020-02-26 12:00 22.19 öre/kWh
2020-02-26 13:00 19.83 öre/kWh
2020-02-26 14:00 19.69 öre/kWh
2020-02-26 15:00 18.82 öre/kWh
2020-02-26 16:00 17.74 öre/kWh
2020-02-26 17:00 19.44 öre/kWh
2020-02-26 18:00 19.61 öre/kWh
2020-02-26 19:00 19.75 öre/kWh
2020-02-26 20:00 19.74 öre/kWh
2020-02-26 21:00 20.1 öre/kWh
2020-02-26 22:00 33.88 öre/kWh
2020-02-26 23:00 27.1 öre/kWh