Sverige består av fyra elområden

Den 1:a november 2011 delades svenska elmarknaden in i fyra elprisområden;  SE1 ,  SE2 ,  SE3 ,  SE4  av Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen.

Varför delades Sverige in i elområden?

Enligt Energimarknadsinspektionen (källa: www.ei.se) anmäldes Svenska kraftnät, som driver det svenska stamnätet, till EU-kommissionen av Dansk Energi 2006.
I sin anmälan protesterade Dansk Energi mot begränsningar i exporten av el till Danmark under kalla vinterdagar. Svenska kraftnät gjorde detta då det
svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el från norra till södra Sverige och vidare till de europeiska länder. Att begränsa exporten var
ett sätt att undvika elbrist i landets södra delar.

EU-kommissionen krävde en lösning för att inte diskriminera användare i andra delar av Europa. Det resulterade i att Svenska kraftnät den 1 november
2011 delade in Sverige i fyra elområden. På sidan Nätområden kan du som konsument söka och se vilket elprisområde du tillhör, det står oftast inte på din elräkning eller ditt elavtal.

Från norr till söder

Norra Sverige producerar mer el än det förbrukas. I söder är det tvärt om. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder. De olika elområdena bestämdes utifrån dessa begränsningar och Svenska kraftnät ska på lång sikt förstärka stamnätet genom investeringar för att jämna ut skillnaderna i områdena. Konsumenter med rörligt elpris i sitt elavtal kan se skillnader mellan sommar och vinterhalvåret (tydligare vid stränga vintrar) medan konsumenter med ett bundet elpris har ett i genomsnitt högre pris men fast.

Källa: www.ei.se

Var kommer elen ifrån?

I stora drag producerar Sverige el med fem olika metoder: Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Enligt Ekonomifakta är fördelningen så att kärnkraft och vattenkraft står för över 80% av produktionen och resterande kommer från ex vindkraft, kondensvärme och kraftvärme. Vilken sorts el du köper brukar elavtalet ange och det är vanligt att miljövänlig el innehåller mycket vatten och vindkraft.

Elprisområden

Karta baserad på info från Svensk energi