Dagens spotpris på el

Spotpriserna gäller för dygnet 2016-10-26

0,00 öre/kWh

(-49,91 öre/kWh)

0,00 öre/kWh

(-49,91 öre/kWh)

0,00 öre/kWh

(-49,91 öre/kWh)

0,00 öre/kWh

(-49,91 öre/kWh)

Prisutveckling senaste månaden

Elprisområde: SE1 (Luleå) SE2 (Sundsvall) SE3 (Stockholm) SE4 (Malmö)

Prisutveckling sedan 1 januari 2009

Elen.nu är en webbplats vars syfte är att öka elkonsumenternas medvetenhet om elpriset, sitt elabonnemang och hur man kan påverka sin elräkning och elförbrukning.

Elpriser som visas här är det så kallade spotpriset för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool per dygn. Till detta elpris tillkommer leverantörens avgifter, skatt och moms för dig som kund.

Senaste nyheterna